ระบบรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน
     
Username:  
     
Password:  
 
 
 
 
เงื่อนไขในการใช้งาน
 
  • ใช้รับ-ส่งหนังสือและ Electronic File ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขภายในอำเภอ
  • กำหนดให้มีหน่วยงานละ 1 บัญชีผู้ใช้เท่านั้น
  • ข้อมูลของหน่วยงานสามารถรับ-ส่งได้จากทุกผู้ใช้
  • สามารถส่งหนังสือที่ Scan หรือ Electronic File ต่าง ๆ ถึงกันได้
  • ชื่อ File ที่แนบต้องไม่มี ภาษาไทยและช่องว่าง(เคาะวรรค)ปะปนอยู่ด้วยนะครับ
ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ครับ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม tumblr hit counter
Started 01/07/2013
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ [Best view : 1024 x 768 Up]
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : s_poolperm@hotmail.com
Powered by : THABOPH