รายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก  ล็อคอินเข้าระบบที่นี่ครับ
 

หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 รพ.สต.บ้านว่าน (รพ.สต.)
 รพ.สต.โพนสา (รพ.สต.)
 รพ.สต.น้ำโมง (รพ.สต.)
 รพ.สต.นาข่า (รพ.สต.)
 ศพช.ท่าบ่อ (CMU.)
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม tumblr hit counter
Started 01/07/2013
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ [Best view : 1024 x 768 Up]
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : s_poolperm@hotmail.com
Powered by : THABOPH